Download de app
Download de app
Navigatie knop

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid voor gemeenten beschikbaar

Nieuws

Heeft uw gemeente al een Lokale Inclusie Agenda? Iedere gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken, maar mag hierin een eigen route volgen. In de praktijk blijkt het soms lastig om hiermee een goede start te maken. Inclusie heeft namelijk raakvlakken met vele facetten van het leven, van werk en opleiding tot wonen en vrije tijd. Dit roept vragen op, zoals: waar beginnen we? Hoe kunnen we inclusie in onze gemeente het beste vormgeven? Hoe toegankelijk is de gebouwde omgeving in onze gemeente eigenlijk? Hoe houden we rekening met alle soorten beperkingen en niet alleen de meest voor de hand liggende en meest zichtbare? En niet in de laatste plaats: hoe kunnen we de beschikbare tijd en middelen zo goed mogelijk inzetten? Om uw gemeente met deze vragen op weg te helpen en een inclusie agenda op te stellen of een bestaand plan verder uit te werken, hebben wij een white paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid ontwikkeld.

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid

De toegankelijkheid van faciliteiten is een voorwaarde om een inclusieve gemeente te kunnen zijn en daarom een belangrijk onderdeel van de inclusie agenda. Ongehinderd heeft de afgelopen jaren met veel gemeenten samengewerkt aan het onderwerp inclusie en toegankelijkheid en hierdoor veel kennis en ervaring opgedaan. Om gemeenten te ondersteunen bij inclusiebeleid zijn deze ervaringen gebundeld in een ‘white paper lokale inclusie agenda toegankelijkheid’. Hierin wordt stapsgewijs en in fases omschreven aan welke elementen u kunt denken om op te nemen in het plan, wat daarvoor nodig is en hoe dit zo eenvoudig en kosteneffectief mogelijk kan worden uitgevoerd.

Het document is tijdelijk niet beschikbaar.

Rectificatie

In het door Ongehinderd gepubliceerde White paper “Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid”, zijn een tweetal afbeeldingen overgenomen uit de VNG “Handreiking Lokale Inclusie agenda”. Daarbij is ook het logo van de VNG afgebeeld.

Het gebruik van de afbeeldingen en het logo heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de VNG. Door het gebruik van de afbeeldingen en het VNG Logo wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er een relatie tussen VNG en de werkzaamheden van Ongehinderd zou bestaan. Van enige relatie tussen VNG en Ongehinderd is uitdrukkelijk geen sprake.

Ongehinderd betreurt de gang van zaken en heeft het gebruik van de afbeeldingen en het VNG logo met directe ingang gestaakt.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: