Download de app
Download de app
Navigatie knop

Hoe toegankelijk is uw gemeente?

Aanpak voor gemeenten

Sluit ook met uw gemeente aan bij Ongehinderd en voldoe aan uw maatschappelijke taak en wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Ongehinderd heeft een aanpak ontwikkeld die toepasbaar is voor elke gemeente en voor ieder budget. Er wordt gewerkt met diverse diensten waarmee gemeenten concreet stappen kunnen zetten om de gemeente inclusiever en toegankelijker te maken. De dienstverlening wordt aangeboden in de vorm van abonnementen welke mede op basis van het aantal gebouwen flexibel samengesteld kunnen worden.

Ongehinderd ontzorgt gemeenten op meerdere manieren:

Ongehinderd app

Na het uitvoeren van een nulmeting wordt de informatie over de toegankelijkheid van locaties op de Ongehinderd app en website gepubliceerd. De app heeft een positieve insteek, het gaat er voor gebruikers om welke voorzieningen er zijn en wat je kunt verwachten op een locatie. De Ongehinderd app heeft inmiddels meer dan 320.000 gebruikers.

Advisering

Naast informatievoorziening biedt Ongehinderd de mogelijkheid om de resultaten uit de nulmeting door adviseurs uit te laten werken tot concrete verbeteradviezen in adviesrapportages. Aan de hand van deze adviezen kan de gemeente stap-voor-stap de toegankelijkheid verbeteren. Bij locaties die voldoen aan de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) en daarmee een bepaald niveau van toegankelijkheid behalen, wordt een keurmerk uitgereikt.

Over het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe toegankelijkheidswetgeving en maakt gemeenten zichtbaar die koploper zijn in toegankelijkheid. Het sluit aan bij de aspecten redelijkheid, geleidelijkheid en basale voorzieningen, die ook onderdeel uitmaken van de nieuwe wetgeving. Toegankelijkheid is in veel bestaande gebouwen een groeiproces. Daarom kent het NLKT vier gradaties: Brons, Zilver, Goud en Platina.

Meer informatie over het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en de gradaties hierin leest u op www.keurmerktoegankelijkheid.nl.

Persoonlijke oplevering

Bewustwording is een belangrijk onderdeel van toegankelijkheid en inclusie. Om die reden leveren onze adviseurs de adviezen steeds vaker persoonlijk op. Tijdens een gesprek met de beheerder van de locatie worden de verbeterpunten doorgenomen en worden mogelijke aanpassingen besproken. In veel gevallen worden er al een aantal verbeterpunten direct opgepakt. Met de gemeente wordt vervolgens het totaaloverzicht besproken.

Ervaringsdeskundigen betrekken

Het betrekken van ervaringsdeskundigen is een vereiste bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Voor gemeenten betekent dit dat ervaringsdeskundigen betrokken dienen te worden bij het maken van een inclusiebeleid.

Ongehinderd werkt bij veel gemeenten samen met lokale belangenorganisaties. In overleg met de gemeente betrekt Ongehinderd ervaringsdeskundigen op structurele wijze voor, tijdens en na het adviseringstraject. De ervaringsdeskundigen spelen een actieve rol waar we samen met de belangenorganisatie en de gemeente een invulling aan geven. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via gemeenten@ongehinderd.nl of telefonisch via 040-780 33 33.

Maak werk van inclusie en meld uw gemeente aan!

Neem voor meer informatie contact op met gemeenten@ongehinderd.nl

Contact

Inge Groeneveld
040-7803333
06-83918449
advies@ongehinderd.nl

Gerelateerd nieuws

Quote wethouder Van der Reest: ik vind toegankelijkheid belangrijk

In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes

22 april 2020

Met de ondertekening van het VN-Verdrag voor mensen met een handicap, kregen gemeenten de taak om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken, zodat mensen met een beperking net zo ...
Meer informatie over In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes>


Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: