Download de app
Download de app
Navigatie knop

Hoe toegankelijk is uw gemeente?

Kant en klare pakketten voor gemeenten

Sluit ook met uw gemeente aan bij Ongehinderd en voldoe aan uw maatschappelijke taak en wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Ongehinderd heeft een aanpak ontwikkeld die toepasbaar is voor elke gemeente en voor ieder budget. Er wordt gewerkt met diverse pakketten waarmee gemeenten concreet stappen kunnen zetten om de gemeente inclusiever en toegankelijker te maken. De dienstverlening wordt aangeboden in de vorm van abonnementen welke mede op basis van het aantal gebouwen flexibel samengesteld kunnen worden.

Er zijn twee varianten: een laagdrempelige variant waarbij een nulmeting uitgevoerd wordt (Inventarisatie Basis) en een uitgebreidere variant waarbij ook verbeteradviezen verstrekt worden (Inventarisatie en Advies). Een bijkomend voordeel van het laatstgenoemde pakket is dat de gemeente ook kan deelnemen aan een inkoopcollectief voor eventuele aanpassingen, waarmee kosten bespaard kunnen worden.

Pakket: Inventarisatie Basis

  • Nulmeting door een getrainde Inspecteur Toegankelijkheid a.d.h.v. criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT)
  • Beknopt resultatenoverzicht van verbeterpunten om de Raad te informeren
  • Publicatie van (positieve) toegankelijkheidsinformatie van locaties op de landelijke app en website van Ongehinderd
  • Inzetten van ervaringsdeskundigheid d.m.v. reviews in de Ongehinderd app

Als in eerste instantie gekozen wordt voor het pakket “Inventarisatie Basis” kan dit in een later stadium uitgebreid worden met het pakket “Advies’’. Dit geeft de mogelijkheid om op later moment aan de slag te gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid van de locaties, wat zorgt voor spreiding van de kosten.

Pakket: Inventarisatie en Advies

Voor gemeenten die naast de inventarisatie ook direct inzicht willen in welke hindernissen er zijn, hoe deze weggenomen kunnen worden én wat de kosten hiervan zijn, biedt Ongehinderd het complete pakket “Inventarisatie en Advies”.

  • Verbeteradviezen per locatie middels rapportages
  • Voordelige inkooptrajecten voor oplossingen via inkoopcollectief
  • Begeleiding door experts bij het verbeteren van toegankelijkheid van de gebouwen
  • Uitreiking landelijk Keurmerk (NLKT) wanneer locatie voldoet aan criteria

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe toegankelijkheidswetgeving en maakt gemeenten zichtbaar die koploper zijn in toegankelijkheid. Het sluit aan bij de aspecten redelijkheid, geleidelijkheid en basale voorzieningen, die ook onderdeel uitmaken van de nieuwe wetgeving. Toegankelijkheid is in veel bestaande gebouwen een groeiproces. Daarom kent het NLKT vier gradaties: Brons, Zilver, Goud en Platina.

Meer informatie over het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en de gradaties hierin leest u op www.keurmerktoegankelijkheid.nl.

  • Heeft u ons “white paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid” al gedownload? U vindt hierin praktische tips en tools, zodat werken aan inclusie en toegankelijkheid zo eenvoudig en kosteneffectief mogelijk wordt.
  • Heeft uw gemeente een zeer actieve lokale belangenorganisatie? Informeer dan naar de mogelijkheden voor de Lokale Tester functie. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeenten@ongehinderd.nl of bel naar 040-780 33 33.

Maak werk van inclusie en meld uw gemeente aan!

Neem voor meer informatie contact op met gemeenten@ongehinderd.nl

Contact

Angela Tops
040-7803333
06-13393748
advies@ongehinderd.nl

Gerelateerd nieuws

Mensen met een beperking staan bij elkaar met iemand met een document erbij

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid voor gemeenten beschikbaar

18 februari 2021

Heeft uw gemeente al een Lokale Inclusie Agenda? Iedere gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken, maar mag hierin een eigen route volgen. In de praktijk blijkt het ...
Meer informatie over White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid voor gemeenten beschikbaar>


Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: