Download de app
Download de app
Navigatie knop

Een inclusieve leefomgeving in uw gemeente

Ongehinderd door uw gemeente...
...samen maken we Nederland toegankelijker.

Zorgen dat iedereen kan meedoen

Gemeenten zijn vanuit het VN-verdrag Handicap verantwoordelijk om de samenleving inclusief te maken voor iedereen, ongeacht iemands beperking of chronische ziekte. Hiervoor is het van belang dat gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk zijn. Fysieke toegankelijkheid is namelijk de randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving. Nadat de overheid in 2016 het VN-verdrag Handicap ratificeerde, werd op 1 januari 2017 de aangepaste Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten van kracht. Dit betekent dat alle gebouwen met een publieke functie (openbare gebouwen, overheidsgebouwen maar ook winkels en restaurants) toegankelijk moeten zijn, of dat ze aanpassingen moeten treffen om toegankelijk te worden. Hiermee wordt toegankelijkheid in Nederland de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. Maar hoe doet uw gemeente dat? Waar begint u? En niet in de laatste plaats: waar haalt u tijd, middelen en kennis vandaan?

Hoe kunt u een Ongehinderde gemeente worden?

Meisje meet met meetlat afstand tussen tafels op

Nulmeting toegankelijkheid

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe het ervoor staat met de toegankelijkheid van locaties binnen uw gemeenten. Welke locaties voldoen al aan de norm? In welke gebouwen bevinden zich nog obstakels? Hoe kunt u deze aanpassen, wat kunt u op korte termijn doen en wat heeft meer tijd of planning nodig? Inspecteurs Toegankelijkheid van Ongehinderd toetsen locaties voor alle soorten beperkingen (blind of slechtziend, doof of slechthorend, mensen die gebruik maken van een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn en mensen met een assistentiehond). De Inspecteurs Toegankelijkheid zijn getraind om gebouwen efficiënt en zorgvuldig in kaart te brengen.

Twee meiden kijken op laptop

Praktische verbeteradviezen

Inspecteurs Toegankelijkheid van Ongehinderd toetsen locaties op basis van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Aan de hand van de toets weet u dus of uw locaties voldoen aan één van de niveaus van dit keurmerk (brons, zilver, goud, platina). Voor ieder gebouw wordt een adviesrapportage opgesteld, met daarin praktische verbeterpunten waarmee u direct aan de slag kunt om uw gemeente toegankelijker te maken. Aanpassingen hoeven niet altijd moeilijk en duur te zijn. Met een aantal eenvoudige verbeteringen kunt al goede stappen zetten richting een toegankelijke en ongehinderde gemeente. Uiteraard worden ook de ingrijpendere aanpassingen in kaart gebracht. Ongehinderd kan zelfs inzicht geven in de investering die de aanpassingen vergen, zodat u alle informatie beschikbaar heeft om een gedegen plan van aanpak te maken.

Groep vriendinnen met een in een rolstoel winkelen samen

Informatievoorziening voor inwoners en bezoekers

10 tot 15% van de inwoners in uw gemeente heeft een beperking en gezien de vergrijzing neemt dat percentage alleen maar verder toe. Zij willen uit hun mobiele isolatie raken, minder afhankelijk zijn van anderen en ook gewoon spontaan op pad kunnen gaan. Dat de bestaande gebouwen in uw gemeente niet 100% toegankelijk zijn, hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het is dan wel belangrijk om de inwoners en bezoekers van de gemeente goede informatie te verstrekken zodat ze weten in hoeverre de gebouwen toegankelijk zijn. Ongehinderd biedt hiervoor de gelijknamige app en website. Inwoners en bezoekers hebben hiermee altijd de informatie die zij nodig hebben om op pad te kunnen gaan. Bovendien kunnen zij ook hun eigen ervaringen delen met andere gebruikers door beoordelingen te plaatsen.

Vrouwelijke ondernemer achter de bar

Lokale ondernemers een platform bieden

Naast dat u als gemeente aan de slag gaat, is het ook van belang om de lokale ondernemers te stimuleren om werk te maken van een toegankelijke onderneming. Ook de toegankelijkheid van lokale ondernemingen binnen de gemeente kan in kaart worden gebracht door middel van een toegankelijkheidstoets door Ongehinderd. De locatie komt vervolgens in de Ongehinderd app en op de website, waardoor deze door de doelgroep beter gevonden wordt. Ondernemers kunnen bovendien praktische en betaalbare adviezen krijgen om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kunnen ook ondernemers bijdragen aan een inclusieve leefomgeving in uw gemeente.

icoon telefoon
320.000
gebruikers app/website
icoon statistieken
10-15%
van inwoners heeft beperking
icoon locatie
>90
aangesloten gemeenten
icoon locaties
>17.000
locaties door nederland

Deze gemeenten gingen u voor:


Meld aan voor meer informatie:

Mail naar gemeenten@ongehinderd.nl en ontvang onze digitale informatiebrochure voor gemeenten.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: