Download de app
Download de app
Navigatie knop

Toegankelijk en toekomstproof (ver)bouwen

Ongehinderd bouwen

15% van de bevolking (2,5 miljoen mensen in Nederland) heeft een beperking: blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelers, doven en slechthorenden en mensen met een assistentiehond. Door de dubbele vergrijzing neemt deze doelgroep fors toe. Zij willen net als ieder ander deelnemen aan de samenleving. Maar ze zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Bent u zich bewust van de kansen die er liggen als uw gebouw voor iedereen goed toegankelijk is? Naast meer zelfredzame en vooral tevreden burgers die op een normale wijze kunnen deelnemen aan de samenleving betekent dit namelijk ook meer bezoekers van uw gebouw.

Vanuit het VN-verdrag Handicap dienen alle gebouwen met een publieke functie (openbare gebouwen, kantoren, instellingen, maar ook private gebouwen met een publieke functie zoals winkels en restaurants) toegankelijk te zijn. Toegankelijkheid is namelijk de randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving. Per 1 januari 2017 is de wet voor Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten aangepast waardoor gebouwbeheerders, bedrijven en instellingen verplicht zijn om hun publieke gebouwen toegankelijk te maken of in ieder geval aanpassingen te treffen om toegankelijker te worden.

Wat betekent dit voor u als gebouweigenaar, opdrachtgever of ontwikkelaar van publiek vastgoed? Natuurlijk wilt u dat al uw panden toegankelijk zijn voor iedereen. Tegelijkertijd wilt u voorkomen dat er achteraf dure en vaak onesthetische aanpassingen gedaan moeten worden. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe zorgt u ervoor dat toegankelijkheid binnen het gehele traject wordt geborgd? Hoe bepaalt u uw ambities en welke randvoorwaarden houdt u aan?

Het programma Ongehinderd bouwen biedt u hiervoor handvatten. Het betreft een totaalprogramma van de initiatieffase tot en met realisatie en oplevering. Ongehinderd heeft het programma ontwikkeld in samenwerking met rolstoelarchitect Ed Bijman.

 • Projectvoorbereiding: ambities en haalbaarheid 
  • Bepalen van ambities met betrekking tot toegankelijkheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT), wat aansluit bij de ITS en de NEN-ISO21542
  • In een kennismakingssessie laten we het gehele projectteam kennismaken met toegankelijkheid.
  • Indien gewenst onderzoeken we de haalbaarheid en kosten van de gewenste ambitie en leveren we input voor het Programma van Eisen.
 • Projectuitvoering: meedraaien in ontwerpteam
  • Ongehinderd heeft een rol als professionele adviseur die toegankelijkheid bewaakt en inbrengt in het plan. Een rol die toetsend is, maar ook input kan geven.
  • Afhankelijk van de verschillende fasen wordt er een overzichtelijke rapportage inclusief aandachtspunten verstrekt.
  • De adviseur sluit aan bij het ontwerpteamoverleg om adviezen toe te lichten en mee te denken over mogelijkheden. Vooral bij renovatie of een verbouwing heeft u namelijk te maken met een bestaande situatie en kan 100% toegankelijkheid niet altijd gerealiseerd worden.
 • Oplevering: het resultaat 
  • In een fysieke toets wordt het eindresultaat in kaart gebracht, zodat de (eventuele) laatste puntjes nog op de -i- gezet kunnen worden.
  • Ten slotte vieren we samen met u als opdrachtgever en het hele projectteam de uitreiking van het Gouden of Platina certificaat Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.
  • Uw locatie wordt gepresenteerd in de landelijke Ongehinderd app en website. Hierdoor is voor iedereen zichtbaar dat uw locatie goed toegankelijk is. Én de locatie is goed vindbaar voor de grote doelgroep van mensen met een beperking.

Proces Ongehinderd Bouwen

Bent u een publieke opdrachtgever en wilt u ervaringsdeskundigen betrekken bij het (ver)bouwproces? Ongehinderd kan ook hierin ondersteuning bieden. We hebben reeds diverse succesvolle projecten afgerond waarbij nauw werd samengewerkt met lokale belangenorganisaties. De meerwaarde hiervan is dat lokale wensen en input meegenomen kan worden in het bouwproject. Hiermee sluit de aanpak optimaal aan bij het aspect ‘nothing about us without us’ uit het VN Verdrag Handicap.

Richtlijnen
Binnen het programma Ongehinderd Bouwen adviseren we voor u op basis van de richtlijnen van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Deze richtlijn kent een gradatie van 4 niveaus, waarvan het hoogste niveau (platina) aansluit op de NEN_ISO 21542 en ITS. Hiermee bent u verzekerd van een integraal toegankelijk gebouw. Soms kan dit echter te ambiteus zijn (renovatie, verbouw). In dat geval biedt het niveau goud een praktisch handvat om uw ambitie mee vorm te kunnen geven.

Inclusieve arbeidsplaatsen
De richtlijn van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid gaat standaard over de publieke ruimten in een gebouw. Wanneer u ook advies wilt ontvangen over personeelsvoorzieningen zoals werkplekken, personeelstoiletten, -restaurants etc., dan kunnen we dit aanvullend op de publieke ruimten meenemen in de scope. Hierdoor kunt u de basisvoorzieningen creëren om inclusieve arbeidsplaatsen te creëren. Het is niet mogelijk om individuele aanpassingen te adviseren omdat hiervoor inzicht nodig is in de medewerker(s) en hun beperking(en).

Nieuwbouw, verbouw of renovatie: elk project is anders en vraagt om een andere aanpak. Door gebruik te maken van het totaalprogramma Ongehinderd Bouwen zorgt u ervoor dat toegankelijkheid op de juiste wijze wordt geborgd.

Het is mogelijk om onze specialisten op elk moment in het proces in te schakelen. Op basis van uw wensen en ambities is het mogelijk om te schakelen in de genoemde componenten.

Hoe toegankelijk is uw bouw- of verbouwproject?

Neem voor meer informatie contact op met ingrid@ongehinderd.nl

Contact

Ingrid Verheij
040-7803333
06-23560752
advies@ongehinderd.nl

Gerelateerd nieuws

Quote wethouder Van der Reest: ik vind toegankelijkheid belangrijk

In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes

22 april 2020

Met de ondertekening van het VN-Verdrag voor mensen met een handicap, kregen gemeenten de taak om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken, zodat mensen met een beperking net zo ...
Meer informatie over In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes>


Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: