Download de app
Download de app
Navigatie knop

Hoe gastvrij is uw bedrijf/gemeente?

Ongehinderd Gastvrij

Wist u dat er nu al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn en dat mede door de dubbele vergrijzing dit aantal fors zal toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten maar ook collega’s, vrienden en familie – net als ieder ander – op uw locatie ontvangen. Uiteraard is de toegankelijkheid van uw locatie van groot belang, echter kunt u met Ongehinderd Gastvrij ook op het gebied van gastvrijheid het verschil maken!

Als gasten met een beperking eenmaal binnen zijn, hoe gaat u dan eigenlijk om met een blinde, dove of cognitief beperkte gast? Én hoe kunt u iemand goed helpen en verrassen? Niek van den Adel adviseert en inspireert al jaren het topsegment van het Nederlandse bedrijfsleven in hoe wij nu nóg gastvrijer met onze gasten, medewerkers en bezoekers om kunnen gaan. Ongehinderd Gastvrij geeft u de handvaten zodat u iedereen een toegankelijke en gastvrije beleving kunt bieden.

Ongehinderd Gastvrij biedt u het volgende:

  • Toegankelijkheidstoets.
    Een Inspecteur Toegankelijkheid zal de toegankelijkheid van de locaties in kaart brengen en een rapportage met praktische verbeteradviezen opleveren. Dit gebeurt aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Wanneer de locatie voldoet, wordt ontvangt deze het keurmerk met een geldigheidsduur van twee jaar.
  • Ongehinderd app en website.
    Uw locatie wordt gepresenteerd als premium locatie in de app en op de website van Ongehinderd. Hierdoor is uw locatie goed vindbaar voor mensen met een beperking. Er wordt jaarlijks een check-up uitgevoerd zodat de gegevens actueel blijven.
  • Training Ongehinderd Gastvrij.
    Gedurende 4 uur krijgt u (met maximaal 12 personen) training in hoe u mensen met een beperking zo gastvrij mogelijk kunt ontvangen. Dit is tegelijkertijd een train de trainer zodat de organisatie hier zelf lerend en zelf sturend in wordt. Trainingsmateriaal blijft achter zodat dit intern verspreid kan worden.

Maak werk van gastvrijheid en meld uw locatie aan!

Neem voor meer informatie contact op met info@ongehinderd.nl

Contact

Angela Tops
040-7803333
06-13393748
advies@ongehinderd.nl

Gerelateerd nieuws

Mensen met een beperking staan bij elkaar met iemand met een document erbij

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid voor gemeenten beschikbaar

18 februari 2021

Heeft uw gemeente al een Lokale Inclusie Agenda? Iedere gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken, maar mag hierin een eigen route volgen. In de praktijk blijkt het ...
Meer informatie over White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid voor gemeenten beschikbaar>


Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: