Download de app
Download de app
Navigatie knop

Hoe gastvrij is uw bedrijf/gemeente?

Ongehinderd Gastvrij

Wist u dat er nu al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn en dat mede door de dubbele vergrijzing dit aantal fors zal toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten maar ook collega’s, vrienden en familie – net als ieder ander – op uw locatie ontvangen. Uiteraard is de toegankelijkheid van uw locatie van groot belang, echter kunt u met Ongehinderd Gastvrij ook op het gebied van gastvrijheid het verschil maken!

Als gasten met een beperking eenmaal binnen zijn, hoe gaat u dan eigenlijk om met een blinde, dove of cognitief beperkte gast? Én hoe kunt u iemand goed helpen en verrassen? Niek van den Adel adviseert en inspireert al jaren het topsegment van het Nederlandse bedrijfsleven in hoe wij nu nóg gastvrijer met onze gasten, medewerkers en bezoekers om kunnen gaan. Ongehinderd Gastvrij geeft u de handvaten zodat u iedereen een toegankelijke en gastvrije beleving kunt bieden.

Ongehinderd Gastvrij biedt u het volgende:

  • Toegankelijkheidstoets.
    Een Inspecteur Toegankelijkheid zal de toegankelijkheid van de locaties in kaart brengen en een rapportage met praktische verbeteradviezen opleveren. Dit gebeurt aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Wanneer de locatie voldoet, wordt ontvangt deze het keurmerk met een geldigheidsduur van twee jaar.
  • Ongehinderd app en website.
    Uw locatie wordt gepresenteerd als premium locatie in de app en op de website van Ongehinderd. Hierdoor is uw locatie goed vindbaar voor mensen met een beperking. Er wordt jaarlijks een check-up uitgevoerd zodat de gegevens actueel blijven.
  • Training Ongehinderd Gastvrij.
    Gedurende 4 uur krijgt u (met maximaal 12 personen) training in hoe u mensen met een beperking zo gastvrij mogelijk kunt ontvangen. Dit is tegelijkertijd een train de trainer zodat de organisatie hier zelf lerend en zelf sturend in wordt. Trainingsmateriaal blijft achter zodat dit intern verspreid kan worden.

Maak werk van gastvrijheid en meld uw locatie aan!

Neem voor meer informatie contact op met info@ongehinderd.nl

Contact

Inge Groeneveld
040-7803333
06-83918449
advies@ongehinderd.nl

Gerelateerd nieuws

Quote wethouder Van der Reest: ik vind toegankelijkheid belangrijk

In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes

22 april 2020

Met de ondertekening van het VN-Verdrag voor mensen met een handicap, kregen gemeenten de taak om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken, zodat mensen met een beperking net zo ...
Meer informatie over In gesprek over toegankelijkheid met gemeente Goes>


Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: