Download de app
Download de app
Navigatie knop

Veilig naar buiten?

Nieuws

Vanaf nu lichten we eenvoudige oplossingen uit waarmee de toegankelijkheid van een locatie kan worden verbeterd. Hierbij laten we elke keer een expert op het gebied van toegankelijkheid aan het woord en een fabrikant/leverancier van producten die een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid. De oplossingen die aanbod komen, leveren een bijdrage om het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid te behalen. In deze eerste editie geven we tips om de uitgankelijkheid te vergroten.

Uitgankelijkheid wordt steeds belangrijker. Publieke gebouwen hebben vluchtroutes en nooduitgangen om te zorgen dat mensen in geval van een calamiteit veilig buiten komen. Dit moet natuurlijk ook het geval zijn voor mensen met een beperking. Wat als er een lift is? Die schakelt vaak uit als het brandalarm afgaat. Hoe evacueer je dan een bezoeker met een rolstoel? We spraken hierover met één van onze experts (Keurmeester Lisa Pieters) en een producent van o.a. evacuatiematrassen (Bob Hezemans van Tetcon).

Wat is uitgankelijkheid?

Lisa: ‘Toegankelijkheid krijgt steeds meer aandacht, maar uitgankelijkheid of vluchtveiligheid moet ik vaak nog uitleggen.’ Grote organisaties hebben vaak verschillende calamiteitenplannen, voor brand, voor een bommelding en andere calamiteiten. Er zijn procedures opgezet die bedrijfshulpverleningsteams volgen om te zorgen dat iedereen veilig buiten komt.  Maar wat als er bezoekers met een beperking zijn, bijvoorbeeld met een rolstoel? Hoe evacueer je die? ‘We zien regelmatig dat in deze plannen nog beter rekening gehouden kan worden met mensen met een beperking. Simpel voorbeeld: Een lift waarmee iemand naar de begane grond kan komen, schakelt in de meeste gevallen uit bij een brandalarmering. Bezoekers die de trap niet kunnen gebruiken, worden dan als het ware opgesloten.’

Hoe zorg je voor optimale uitgankelijkheid?

Als gebouwbeheerder of BHV-er wil je dat iedereen tijdens een calamiteit zo snel mogelijk in veiligheid gebracht kan worden. Maar hoe zorg je daarvoor? Welke hulpmiddelen zijn er verkrijgbaar en hoe zorg je dat BHV-ers deze middelen tijdens een calamiteit makkelijk kunnen gebruiken?

Je hebt verschillende producten die de uitgankelijkheid vergroten voor mensen met een beperking. Een veel gekozen middel is een evacuatiematras, omdat het eenvoudig in gebruik is: in principe kan iedereen kan het matras gebruiken. Een evacuatiestoel kan ook goed werken, maar daar is een training voor nodig waardoor de inzetbaarheid minder optimaal is. Wanneer er geen getrainde mensen in het gebouw zijn, kan de stoel niet veilig en optimaal gebruikt worden. Daarnaast kun je ook wanneer iemand bewusteloos is, iemand veilig naar buiten vervoeren met een evacuatiematras. Dit zou bijvoorbeeld met een evacuatiestoel niet lukken. Lisa: “Voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is het tevens een criterium om te beschikken over een evacuatiematras bij grote gebouwen.”

Tetcon produceert diverse types evacuatiematrassen, die o.a. ook veel bij BHV-cursussen worden gebruikt. De varianten zijn afhankelijk van het type ondergrond en de trappen die worden gebruikt in noodsituaties. Naast veiligheid is comfort ook belangrijk. Bob: “Iedere trede in je rug voelen, is op zijn zachtst gezegd vervelend. Laat staan wanneer je al chronische pijnklachten hebt door een beperking.” Naast evacuatiematrassen produceert het bedrijf ook diverse types evacuatiedoeken om iemand vanuit het bed te verplaatsen.  Meer informatie: https://s-capeplus.com. Diverse gemeenten (o.a. Nijmegen, Heeze-Leende en Reusel) hebben de S-CAPEPLUS Evacuatiematrassen al geïnstalleerd.

Tips

Naast de aanschaf van een product waarmee mensen met een beperking het pand veilig kunnen verlaten, hebben we nog een aantal eenvoudige tips om de uitgankelijkheid te vergroten. Let bijvoorbeeld op obstakels op de vluchtroute en drempels bij de nooduitgang. Dit zijn punten die eenvoudig zijn om aan te passen, maar die in geval van nood van groot belang kunnen zijn. Zorg daarnaast dat, naast de BHV’ers, ook andere (vaste) bezoekers van het gebouw goed op de hoogte zijn van het calamiteitenplan. Leg daarom aan iedereen uit waar een evacuatiematras toe dient en hoe het gebruikt moet worden. Train regelmatig en vraag mensen met ervaringsdeskundigheid of ze mee willen doen/denken, zodat de evacuatie zo veilig mogelijk gedaan kan worden.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: