Download de app
Download de app
Navigatie knop

Toegankelijkheid is een werkwoord: In gesprek met de gemeente Hulst

Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat toegankelijkheid niet als thema op de beleidstafel blijft liggen, maar daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht? Een gemeente die erg actief is op het gebied van toegankelijkheid is de gemeente Hulst. We gaan hierover in gesprek met Wethouder Ruissen.

Een toegankelijke samenleving. Hoe pakt de gemeente Hulst dat aan?
“Werken aan inclusie bestaat uit twee dingen: beleidstaal en hoe we hier werkelijk werk van maken. Toegankelijkheid staat bij de gemeente Hulst hoog in het vaandel; we willen graag dat iedereen meedoet en mee kan doen. Maar die wens moet je ook verwezenlijken. En dat is hard werken. De eerste stap is om voortdurend aandacht te blijven geven aan het onderwerp en toegankelijkheidscriteria te bewaken. De tweede stap is om het ook daadwerkelijk te doen. Mensen zijn doordrongen van het belang van toegankelijkheid maar hebben te maken met de hoeveelheid en diversiteit aan criteria. Om ons hierbij te helpen, werken we nauw samen met Drempelvrij Hulst en met Ongehinderd.”

Kunt u een voorbeeld geven van deze samenwerking?
“Drempelvrij Hulst, een lokale stichting bestaande uit ervaringsdeskundigen, houdt ons in het algemeen scherp en is er op gericht om te kijken naar optimale toegankelijkheid. Ze hebben een signalerende functie en worden op voorhand betrokken bij het programma van eisen van projecten. Om een voorbeeld te geven: op dit moment wordt er een nieuw museum gebouwd in een oud gebouw in de binnenstad van Hulst. In zo’n geval is toegankelijkheid een uitdaging, omdat je werkt met een bestaand pand.

Maar bijvoorbeeld ook bij de aanleg van nieuwe wegen en infrastructuur is het fijn als ervaringsdeskundigen meedenken en het proces bewaken. Laat je die kans passeren dan bestaat het risico dat het eindresultaat niet goed is. Voor je het weet pas je verkeerde trottoirbanden toe. Voor mensen met een beperking kan 2cm een wereld van verschil betekenen.

Voor het festival Vestrock hebben we samen gekeken hoe we het festivalterrein toegankelijk kunnen maken. Het festival trekt duizenden bezoekers en de doelstelling was om iedereen welkom te kunnen heten. Het terrein waarop het festival wordt gehouden blinkt niet uit in toegankelijkheid. Door het treffen van de juiste voorzieningen, zoals gehandicaptenparkeerplaatsen, een rolstoeltoegankelijk toilet en een verhoogd kijkpodium met hellingbaan, kan toch iedereen van zo’n evenement genieten.”

“Toegankelijkheid blijft een zaak van alertheid. Dit betekent in sommige gevallen ook dat je moet constateren dat iets niet goed is. Het is dan belangrijk dat een stichting als Drempelvrij Hulst openstaat voor iets dat niet goed is en andersom, dat bijvoorbeeld een pandeigenaar of projectbegeleider, openstaat voor constateringen dat iets niet optimaal is uitgevoerd. Dan is de kunst om met elkaar in dialoog te gaan en niet in debat.

Waarom heeft u als gemeente voor de samenwerking met Ongehinderd gekozen?
“Wij vinden toegankelijkheid buitengewoon belangrijk en willen alles doen wat binnen onze mogelijkheid ligt om dit te stimuleren. Ongehinderd vervult deze functie en helpt ons om onze doelstelling te bereiken. De Ongehinderd app geeft ons een plaats waar we alle resultaten wat betreft de fysieke toegankelijkheid van een (openbaar) gebouw kunnen opslaan. Deze app kan tevens ook gelijk gebruikt worden door bezoekers.

Het fijne hiervan is, dat we niet alle gegevens en resultaten zelf moeten aanleveren en bijhouden. Ook gebruikers kunnen dit voor ons doen. Soms geeft dit andere uitkomsten dan dat wij zouden geven. Ongehinderd heeft ons in het verleden al geholpen met het beantwoorden van vraagstukken. Oplossingen zoeken voor bepaalde problemen en vooral het geven van relevante informatie en kennis wat betreft toegankelijkheid.”

Ongehinderd brengt de toegankelijkheid in kaart op de Ongehinderd app. Hoe informeert u uw inwoners en bezoekers (daarnaast) over dit onderwerp?
“We geven met regelmaat aandacht aan het onderwerp. Bijvoorbeeld via de Digitale-Sociale-Kaart van Hulst; een informatieplatform op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast is het begrip toegankelijkheid altijd onderdeel van vergunningverlening van evenementen.”

Heeft u nog een tip voor andere gemeenten die stappen willen zetten op het gebied van toegankelijkheid?
“Andere gemeenten zou ik willen meegeven om je niet te beperken tot beleidstaal, maar je er in de praktijk ook daadwerkelijk voor in te zetten. Schrijf het niet alleen op, maar doe er wat aan. Toegankelijkheid is een werkwoord.”

 

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: