Download de app
Download de app
Navigatie knop

Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren

Nieuws

Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren
Fonds Gehandicaptensport, Mulier Instituut en Ongehinderd slaan de handen ineen

Op vrijdag 3 december, internationale dag van mensen met een beperking, tekenen Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en Gerard de Nooij (Ongehinderd) een intentieverklaring om samen de informatievoorziening omtrent toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking aan te pakken. Iedereen met een beperking moet namelijk de weg naar een toegankelijke sportclub of – vereniging weten te vinden.

Drempels om te sporten wegnemen

Om het doel van informatievoorziening te verbeteren, wordt de toegankelijkheid van sportaccommodaties in kaart gebracht. Zodat mensen met een beperking (en hun familie en vrienden) beter gebruik kunnen maken van de sportlocaties en zich makkelijker kunnen voorbereiden op hun bezoek. Vanaf begin 2022 zal de huidige beschikbare informatie worden uitgewisseld en duidelijk worden gepresenteerd op de app/website van Ongehinderd en het sportplatform Uniek Sporten. De drie partijen streven hierbij hetzelfde doel na: het wegnemen van drempels om te gaan sporten bij mensen met een beperking en creëren van meer aandacht voor de toegankelijkheid van sportaccommodaties.

Op weg naar betere informatievoorziening

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. Door de vergijzing zal dit aantal alleen maar toenemen. Voor hen is het van groot belang dat de sportlocaties en het sportaanbod toegankelijk zijn, maar ook dat er informatie over de toegankelijkheid van locaties beschikbaar is. De intentieverklaring die vandaag door de drie organisaties ondertekend wordt, is een eerste belangrijke stap op weg naar een betere informatievoorziening.

 

Over Fonds Gehandicaptensport
In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk of ontbreken er faciliteiten in de buurt.  Fonds Gehandicaptensport maakt zich sterk om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken zodat ook zij altijd en overal kunnen sporten. Om die reden is Uniek Sporten ontwikkeld; het sportplatform van Nederland waar men alles vindt over sporten en bewegen met een beperking. Informatie krijgt over alle mogelijke sporten en waar men die kan beoefenen in de buurt. Ook kunnen mensen met een beperking een aanvraag doen om een sporthulpmiddel uit te proberen of aan te schaffen. Met advies én eventuele financiering.

Over Mulier Instituut
Het Mulier Instituut verricht sportonderzoek voor beleid en samenleving. Het instituut heeft als doel om bij te dragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Het Mulier Instituut monitort de deelname aan sport en bewegen door mensen met een beperking en de ontwikkelingen in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport. Ook registreert het instituut sportaccommodaties in de Database SportAanbod (DSA) en doet het onderzoek naar de ontwikkelingen in het landschap van sportvoorzieningen.

Over Ongehinderd
Ongehinderd is een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Het bedrijf is opgericht door Gerard de Nooij, die op zijn 23e aan een motorongeval een dwarslaesie overhield. Hij ervaarde wat voor (fysieke) obstakels er zijn als je gebruik maakt van een rolstoel en besloot in actie te komen. Het bedrijf brengt toegankelijkheid in kaart voor mensen met een motorische, zintuigelijke en cognitieve beperking met een team van inspecteurs voor de landelijke gelijknamige app en website. Daarnaast adviseert Ongehinderd locaties over verbetermogelijkheden voor de toegankelijkheid. Inmiddels is er al van zo’n 840 sportaccommodaties informatie te vinden in de Ongehinderd-app, en het doel is om dit aantal met dit initiatief alleen maar uit te breiden.

 

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: