Download de app
Download de app
Navigatie knop

Veelgestelde vragen | Toegankelijkheidstoets Ongehinderd

Wie is Ongehinderd?
Ongehinderd is een social enterprise, die toegankelijkheid in kaart brengt voor mensen met een beperking. Hiervoor hebben we de Ongehinderd app en website ontwikkeld. Daarnaast stimuleren we gemeenten, instellingen en bedrijven om werk te maken van toegankelijkheid. We toetsen publieke locaties met een team van inspecteurs. We creëren bewustzijn over de hindernissen die mensen met een beperking tegenkomen en we verstrekken advies over verbetermogelijkheden. Hiervoor bieden we verschillende diensten aan.

1 op de 7 Nederlanders heeft een beperking (fysiek, zintuiglijk of anderszins). Dit zijn ruim 2,5 miljoen mensen, een flinke doelgroep. Het zijn ook mensen die hun bezoek goed moeten voorbereiden omdat niet alle locaties in Nederland even goed toegankelijk zijn. Ze zoeken dus locaties die voor hen toegankelijk zijn en daarvoor gebruiken ze onze gratis app en website. Er zijn reeds meer dan 20.000 locaties vindbaar en bijna 320.000 mensen gebruiken onze app en website. Om onze gebruikers nog meer dekking te bieden in de app, toetsen we verschillende publieke locaties in uw gemeente. Wij bekostigen de toets en verwerken de informatie op hoofdlijnen in onze app en website.

We helpen u ook graag om uw organisatie nog beter vindbaar te maken voor deze belangrijke doelgroep óf om de toegankelijkheid nog verder te verbeteren. Vaak kunt u met kleine aanpassingen de toegankelijkheid voor mensen uit deze doelgroep aanzienlijk verbeteren. Uw locatie kan ook gecertificeerd worden volgens het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden hiervoor.

Welk voordeel biedt een toets door Ongehinderd?
Wanneer u uw locatie laat toetsen door Ongehinderd wordt uw locatie hierdoor goed vindbaar voor mensen met een beperking, maar ook voor hun vrienden, familie en collega’s. Dit draagt bij aan de gastvrijheid en de inclusiviteit van uw organisatie. Daarnaast geeft u invulling aan de maatschappelijk en wettelijke verantwoordelijkheid om gebouwen toegankelijk te maken voor iedereen.

Hoeveel tijd neemt de toets in beslag?
De toets tijd is afhankelijk van de grootte van een locatie. Wij brengen de locatie zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk in kaart. Tijdens de toets is het van belang om een volledig beeld te kunnen schetsen van de toegankelijkheid voor alle verschillende beperkingen. Voor een persoon met een rolstoel zijn andere zaken van belang dan voor een slechtziende of iemand die slecht ter been is. Hiervoor meten we alles tot in detail op.

Ontvangen we als organisatie een rapportage en/of bij wie moet ik zijn om een rapportage te ontvangen (en zijn hier kosten aan verbonden)?
Ongehinderd toetst uw locatie en verzamelt de informatie die nodig is om onze gebruikers te informeren. Hiervoor wordt voor uw locatie in onze app en website een locatiepagina aangemaakt met informatie op hoofdlijnen over de toegankelijkheid. Aan deze toets en deze pagina zijn geen kosten verbonden.

– Aanvullende mogelijkheden –
Voor een optimale vindbaarheid in de app en website kunnen we de gegevens uit de toets uitwerken tot een uitgebreide locatiepagina in onze app en website. Daarnaast worden tijdens de toets ook bevindingen genoteerd aan de hand van de richtlijn voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Onze adviseurs kunnen deze bevindingen voor u uitwerken tot een overzichtelijke adviesrapportage.

Weergave Ongehinderd app

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande mogelijkheden, dan zijn er 2 manieren.
1. U gemeente sluit met een abonnement aan bij Ongehinderd. Mogelijk kunt u bij uw gemeente navraag doen over eventuele plannen.

2. U kiest er zelf voor om een adviesrapportage af te nemen n.a.v. de uitgevoerde toegankelijkheidstoets. Dit kan in abonnementsvorm of als eenmalige opdracht.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over onze dienstverlening en de verschillende abonnementen? Neem dan contact op van info@ongehinderd.nl of 040-7803333.

Wat wordt er getoetst tijdens een toegankelijkheidstoets en waar letten jullie dan op?
Wij toetsen locaties voor alle soorten beperkingen (blind of slechtziend, doof of slechthorend, mensen die gebruiken maken van een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn, mensen met een assistentiehond en mensen met een licht verstandelijke beperking). Tijdens een toets wordt er dan ook gekeken naar veel verschillende aspecten. U kunt denken aan onder andere drempels, de zwaarte van deuren en de aanwezigheid van een rolstoelvriendelijk toilet, maar ook zichtbare markeringen op glazen deuren en tafels en stoelen maken onderdeel uit van de toets. Alles wat een publieke bezoeker in en rondom het gebouw tegenkomt, maakt onderdeel uit van de toets.

De toegankelijkheidstoets wordt uitgevoerd door één van onze Inspecteurs Toegankelijkheid aan de hand van de richtlijnen van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT).

Welke informatie wordt er gepubliceerd? En wanneer komt de informatie online?
Locaties krijgen een eigen locatiepagina in de ongehinderd app en website. Op deze pagina wordt de belangrijkste toegankelijkheidsinformatie getoond, zoals de aanwezigheid van een rolstoelvriendelijk toilet of een drempelvrij entree. Deze informatie geeft mensen met een beperking een goede indruk van de toegankelijkheid van een locatie, zo kunnen zij goed voorbereid op pad gaan.

De locatiepagina verschijnt z.s.m. online nadat deze is verwerkt door onze backoffice. Dit duurt doorgaans 1-3 werkdagen.

Is er een commercieel belang?
Ongehinderd voert de toets van uw locatie kosteloos uit, vanuit het belang om de gebruikers van haar app en website meer mogelijkheden te bieden. Daarnaast stimuleren we gemeenten, instellingen en bedrijven om locaties beter toegankelijk te maken en/of een uitgebreide detailpagina in de app en op de website af te nemen. Hierdoor kunnen we zorgen voor nog meer toegankelijkheid en uiteindelijke inclusie van mensen met een beperking in de samenleving. We bieden hiervoor diverse diensten aan en we hopen dat ook uw gemeente of u als organisatie ervoor kiest om met ons samen te werken. Echter staat dit los van de toets. Ook zonder afname van onze diensten kunnen onze gebruikers uw locatie vinden in de Ongehinderd app en website.

Is Ongehinderd gekoppeld aan de overheid (verplichte inspectie)?
Nee. Ongehinderd is een op zichzelf staande onafhankelijke onderneming. Wel werken wij regelmatig in opdracht van de landelijke, regionale en lokale overheden. In dit geval maken we dit altijd kenbaar voorafgaand aan de toets.

 

 

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: