Download de app
Download de app
Navigatie knop

De invloed van ringleidingen op de toegankelijkheid

Bezoekers met een gehoorapparaat kunnen niet zomaar genieten van het geluid in een concertzaal of bioscoop. Een ringleiding is noodzakelijk om het geluid in een zaal te versterken en goed hoorbaar te maken voor bezoekers met een gehoorapparaat. Er zijn verschillende soorten ringleidingsystemen per situatie. 

Voor wie en waarom?

Bezoekers die slechthorend zijn en een gehoorapparaat hebben, horen een versterkte vorm van al het omgevingsgeluid. Wanneer in een ruimte geluidsversterking aanwezig is, bijvoorbeeld in een conferentiezaal, raadzaal, bioscoopzaal, concertzaal of theaterzaal, dan is het voor hen lastig om het geluid goed te kunnen verwerken en onderscheid te maken tussen verschillende soorten geluid. In een bioscoopzaal kan dit ervoor zorgen dat alle geluidseffecten, de gesproken tekst en sfeermuziek als één muur van geluid binnenkomt. In een raadzaal kan dit ervoor zorgen dat de stem van de persoon die aan het woord is door eventueel omgevingsgeluid niet verstaanbaar is.

Heeft u een adviesrapportage ontvangen van Ongehinderd dan wordt voor het volgende verbeteradvies een verdere instructie gegeven.

Advies: Installeer een ringleiding in de zaal of zorg voor een draagbaar alternatief.

Waarmee rekening houden?

Een ringleiding is een systeem dat ervoor zorgt dat de juiste geluidssignalen direct via het gehoorapparaat versterkt worden en goed hoorbaar zijn voor een bezoeker met een auditieve beperking en een gehoorapparaat. De bezoeker kan het volume van het geluid zelf bepalen met zijn of haar gehoorapparaat. Storende omgevingsgeluiden zijn hierdoor niet hoorbaar.

Hieronder worden de meest voorkomende ringleidingsystemen beschreven.

Inductieve ringleiding

De eerste mogelijkheid is een inductieve ringleiding. Bij dit systeem wordt er een ringleidinglus langs de wanden van een ruimte geplaatst, of binnen een bepaald segment van een zaal of tribune. De geluidsbron is aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterkt het geluid van de geluidsbron en stuurt het in de vorm van stroom door de ringleidinglus. Hierdoor ontstaat een magnetisch veld. Slechthorende bezoekers die zich binnen dit magnetische veld bevinden kunnen dit signaal ontvangen middels de T-stand van hun gehoorapparaat. Hierdoor horen zij het versterkte geluid de duidelijk met hun gehoorapparaat. Slechthorende bezoekers die een gehoorapparaat hebben zonder T-stand kunnen gebruikmaken van een losse ontvanger met een koptelefoon of stethoscoop.

IR-ringleidingsysteem

De tweede optie is een infrarood ringleidingsysteem. Ook dit systeem maakt gebruik van een ringleidingversterker die het geluid van de geluidsbron. Het verschil is dat deze versterker een infrarood signaal uitzendt. De gebruiker krijgt een ontvanger met een halslus (mini inductieve ringleiding) die het infrarode signaal omzet naar een magnetisch signaal. Gebruikers met een gehoorapparaat kunnen de T-stand aanzetten om het signaal te ontvangen. Ook hierbij is het mogelijk om een infrarood-ontvanger met koptelefoon te gebruiken om het signaal te ontvangen.

FM-ringleidingsysteem

De derde optie is een FM-ringleidingsysteem. De versterker bij dit systeem zendt FM-golven uit die door een ontvanger opgevangen kunnen worden. Deze ontvanger is vergelijkbaar met die van een infrarood ringleidingsysteem.

Wifi-systeem

De vierde optie is het gebruik van een Wifi-ringleiding. Zoals de naam al zegt zendt de versterker een wifisignaal uit. De ontvanger is in dit geval een smartphone die het signaal ontvangt via een app. Via deze app stuurt de gebruiker het audiosignaal naar zijn of haar koptelefoon, gehoorapparaat of cochleair implantaat.

De keuze voor het product is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Zo speelt onder andere het materiaal van de muren, de grootte van de ruimte, de toepassing van de ringleiding en de wens van de klant een belangrijke rol bij deze keuze. Deze variabelen maken dat geen enkele aangelegde ringleiding hetzelfde is. Het is daarom van belang om contact op te nemen met een professional die veel kennis en ervaring heeft met betrekking tot ringleidingsystemen.

Bordje met ringleiding-symbool

In de ruimte waar de ringleiding aanwezig is, dient een duidelijk zichtbaar bordje te worden geplaatst met het ringleiding-symbool. Bijvoorbeeld bij de ingang van een zaal of in de zaal. De bordjes mogen alleen gebruikt worden wanneer het aanwezige ringleidingsysteem is gecertificeerd volgens de officiële internationale norm voor toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperking, genaamd NEN-EN-IEC 60118-4. De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) is een onafhankelijke en bevoegde keuringsinstantie die ringleidingsystemen certificeert volgens de hierboven genoemde IEC-norm. Het is daarom raadzaam om een erkende installateur te raadplegen die ringleidingsystemen volgens de genoemde norm kan installeren.

Leveranciers

OVM Sales is een leverancier die advies geeft over welke oplossing in een bepaalde situatie het beste is. Deze partij verzorgd de montage van ringleidingsystemen volgens de keuringsnormen die het NVVS hanteert. Het voordeel hiervan is dat OVM Sales bij de montage controleert of er wordt voldaan aan de normen. Daardoor zal de ringleiding zo optimaal mogelijk functioneren. Neem contact op met deze partij voor meer informatie over de aanschaf van een ringleidingsysteem.

Disclaimer

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: