Download de app
Download de app
Navigatie knop

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid

Mensen met een beperking staan bij elkaar met iemand met een document erbij

Een goede Lokale Inclusie Agenda, hoe pakt uw gemeente dit aan? Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap (juli 2016) zijn gemeenten verplicht om in de periodieke plannen op te nemen hoe zij zorgen voor een inclusieve en toegankelijke samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wanneer deze periodieke plannen worden samengevoegd tot één integraal plan, heet dit de ‘Lokale Inclusie Agenda’. Iedere gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken, maar mag hierin een eigen route volgen.

Het blijkt in de praktijk soms lastig om hiermee een goede start te maken. Inclusie heeft namelijk raakvlakken met vele facetten van het leven, van werk en opleiding tot wonen en vrije tijd. Dit roept vragen op, zoals: waar beginnen we? Hoe kunnen we inclusie in onze gemeente het beste vormgeven? Hoe toegankelijk is de gebouwde omgeving in onze gemeente eigenlijk? Hoe houden we rekening met alle soorten beperkingen en niet alleen de meest voor de hand liggende en meest zichtbare? En niet in de laatste plaats: hoe kunnen we de beschikbare tijd en middelen zo goed mogelijk inzetten?

White Paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid

Ongehinderd heeft de afgelopen jaren met veel gemeenten samengewerkt aan het onderwerp inclusie en toegankelijkheid en hierdoor is veel kennis en ervaring aanwezig. De toegankelijkheid van faciliteiten is een voorwaarde om een inclusieve gemeente te kunnen zijn en is daardoor een belangrijk onderdeel van het plan. Om gemeenten te ondersteunen bij inclusiebeleid zijn deze ervaringen gebundeld in een ‘white paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid’. Hierin wordt stapsgewijs en in fases omschreven aan welke elementen u kunt denken om op te nemen in het plan, wat daarvoor nodig is en hoe dit zo eenvoudig en kosteneffectief mogelijk kan worden uitgevoerd.

U kunt de white paper kosteloos downloaden via onderstaand formulier. We nemen hierna eenmalig vrijblijvend contact met u op om te kijken of u nog vragen heeft over het document of de Lokale Inclusie Agenda. Met het downloaden geeft u hier toestemming voor.

Download white paper Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid

 

Heeft u vragen over de inhoud van de white paper of wilt u eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden in uw gemeente? Laat het ons weten via gemeenten@ongehinderd.nl dan nemen wij contact met u op.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: