Download de app
Download de app
Navigatie knop

Toegankelijkheid van het MKB

Nieuws

Als onderdeel van het MKB Toegankelijk programma van VNO-NCW – MKB Nederland voert Ongehinderd een pilotproject uit. Dit programma heeft als doel om tot een schaalbare werkwijze te komen, die ervoor kan zorgen dat het MKB, waaronder winkels en horeca in een winkelcentrum, samen met de gemeente de toegankelijkheid voor mensen met een beperking gaan verbeteren.

Zowel de winkelier/horecaondernemer als ook de gemeente krijgen adviezen om verbeteringen door te voeren. Voor de ondernemer zou dat bijvoorbeeld een drempelhulp kunnen zijn, om de hoogte van de entree van de winkel te overbruggen. Voor de gemeente kun je denken aan verbeteringen die de toegankelijkheid van het winkelcentrum vergroten. Denk hierbij aan het verbeteren van straatwerk of gehandicaptenparkeerplaatsen. De belangenorganisaties, ondernemersverenigingen en soms ook brancheorganisaties en vastgoed eigenaren, denken mee om oplossingen mogelijk te maken. Door samen actief te werken aan toegankelijkheid wordt een winkelcentrum aantrekkelijker voor iedereen.

De pilot wordt uitgevoerd in 5 verschillende winkelcentra in Nederland, te weten Amersfoort, Westland, Oude IJsselstreek, Gooise Meren en Haarlem. In ieder gebied doen ca. 50 winkels of horecagelegenheden mee. In totaal gaan er dus 250 ondernemers actief aan de slag met toegankelijkheid.

Winkels en horecagelegenheden
Alle locaties zijn op fysieke toegankelijkheid getoetst en de deelnemers ontvangen hiervan een een rapport met adviezen. Voldoet een locatie aan het basiscriterium dan wordt dat beloont met het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Dit keurmerk is een mooie eerste stap, maar nog niet het einddoel. Bij het adviesrapport worden ook aanvullende verbeterpunten aangegeven om de toegankelijkheid uiteindelijk zo ver mogelijk te optimaliseren. Het is een groeimodel zodat je bij toekomstige herinrichting of verbouwing ook direct veranderingen in het plan mee kunt nemen.

Gemeenten
De gemeente krijgt middels een uitgebreide toets inzicht in de toegankelijkheid van de openbare ruimte in het winkelgebied. Dit blijkt waardevolle informatie en kennis op te leveren. Criteria en richtlijnen worden opgenomen in de werkprocessen en quickwins worden snel opgepakt. De adviezen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in herinrichtingsplannen of krijgen prioriteit. Onderwerpen als bijvoorbeeld het faciliteren van een openbaar toegankelijk toilet, hoe en waar, worden aangepakt. Er zijn middels enquêtes, interviews en mystery onderzoeken veel inzichten verkregen om tot een goede aanpak uit te kunnen komen, die op grote schaal uitgerold kan worden. Eind van dit jaar wordt de pilot afgerond.

 

 

 

 

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: