Download de app
Download de app
Navigatie knop

Toegankelijkheid van gangen en paden

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen met een beperking. Meer dan 1,4 miljoen van hen is slecht ter been en maakt gebruik van een rolstoel, rollator of scootmobiel. Door de dubbele vergrijzing neemt dit aantal naar verwachting de komende jaren fors toe. Er zijn dus ook steeds meer mensen die met een rolstoel of scootmobiel boodschappen doen of uit gaan voor een hapje en een drankje. Het kan dus een interessante doelgroep zijn voor u als ondernemer. Toegankelijkheid van uw zaak is voor hen belangrijk, maar niet alle publieke gebouwen zijn optimaal ingericht voor een rolstoel, laat staan een scootmobiel. Hoe zorgt u dat uw zaak zo toegankelijk mogelijk is, zonder dat u onnodig kostbare meters verliest? In deze instructie gaan we verder in op de optimale inrichting van uw zaak, zodat u ruimte kunt bieden voor bezoekers met een rolstoel of scootmobiel.

 

Wist u dat…

Meer mensen baat hebben bij een optimale inrichting van uw zaak. Denk eens aan personen met obesitas, jonge ouders met een kinderwagen of leveranciers met een steekwagentje of rolcontainer. Toegankelijkheid is voor hen van belang.

In het kort: drie opties

Er zijn veel verschillende soorten inrichtingen mogelijk, maar om het eenvoudig te houden beschrijven we hier drie opties. De opties zijn gebaseerd op de hoeveelheid ruimte die u in uw zaak kunt bieden. De eerste is de meest ideale, de tweede kan gezien worden als een redelijke oplossing en de laatste is een minimale oplossing.

Wanneer u veel ruimte kunt bieden:

Een ruime inrichting van een winkel of restaurant wordt als prettig ervaren door iedereen, zowel mensen met als zonder beperking. Het komt de toegankelijkheid dus ten goede. Is er in uw zaak voldoende ruimte, dan kunt u met de volgende aspecten rekening houden.
Alle paden en gangen zijn minimaal 120cm breed, met eventuele versmallingen van 90cm breed. Dit zorgt ervoor dat personen met een rolstoel en een scootmobiel kunnen manoeuvreren, maar ook bochten kunnen nemen.

Wanneer er doodlopende gangen zijn, hebben deze aan het einde een vrije draaicirkel van 210cm. Hierdoor kunnen personen met een rolstoel en met een scootmobiel omkeren.

Wanneer u enigszins beperkt bent in de ruimte:

Wanneer u geen onbeperkte ruimte heeft, dan kunt u deze nog steeds zo optimaal mogelijk indelen. Door met de volgende aspecten rekening te houden, zorgt u alsnog voor optimale toegankelijkheid.
De hoofdgang of -gangen zijn 90cm breed, met eventuele versmallingen tot 85cm breed. Deze gang of gangen starten en eindigen bij de entree, zodat mensen met een rolstoel of scootmobiel tenminste via de hoofdgang of -gangen ‘rond kunnen rijden’ zonder te hoeven omkeren. Via deze hoofdgang of -gangen gaat men ook langs de kassa, zodat er afgerekend kan worden.

Wanneer de hoofdgang of -gangen doodlopend zijn of een versmalling hebben van minder dan 90cm breed, dan is hier een vrije draaicirkel van 210cm. Hierdoor kunnen personen met een rolstoel en scootmobiel omkeren.

Wanneer u zeer beperkte ruimte heeft:

In een kleine winkel of een gezellig, knus restaurant is ruimte nu eenmaal een beperkt goed. Wanneer u geen extra ruimte kunt creëren, wordt het nog belangrijker om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk in te delen. Hierdoor zorgt u ervoor dat de toegankelijkheid in ieder geval voor een deel van de mensen met een beperking zo optimaal mogelijk is.
De gang of gangen zijn minimaal 85cm breed en bochten zijn 95cm breed, of indien dit niet past zo breed mogelijk. Hierdoor kunnen personen met een rolstoel op de meeste plekken manoeuvreren. Direct bij de entree en/of bij de kassa is een vrije draaicirkel van 210cm. Hierdoor kunnen personen met een scootmobiel de zaak betreden en na hun aankoop omkeren en verlaten.

Wanneer er geen vrije draaicirkel mogelijk is door ruimtegebrek, is er vlak naast de entreedeur en buiten het looppad een ruimte van 90 x 150cm om een scootmobiel te plaatsen.

Extra toelichting:

Gangen en paden

De breedte die een persoon met een rolstoel nodig heeft om rechtdoor te kunnen rollen is 90cm. Voor een grote zaak waar meerdere klanten tegelijkertijd aanwezig zijn en elkaar moeten passeren zijn paden van 120-180cm aan te bevelen.

Een persoon in een scootmobiel heeft doorgaans 90 x 150cm nodig. Bovenstaande maten voor rechtuit rollen (90cm) en kunnen passeren (120-180cm) zijn dus ook voldoende voor personen met een scootmobiel.

 

Bochten

Wanneer iemand met een rolstoel in uw zaak een of meerdere bochten moet maken van bijvoorbeeld 90 graden, dan is minimaal 95cm vrije breedte nodig. Zowel in de gang voor als na de bocht is deze breedte nodig.

Een persoon in een scootmobiel heeft doorgaans meer ruimte nodig om een bocht te maken. Voor hen is bij een bocht van 90 graden minimaal 120cm breedte nodig. Dit geldt ook weer zowel voor als na de bocht.

Omkeren

Wanneer iemand in een rolstoel moet omkeren (180 graden), bijvoorbeeld omdat de gang doodlopend is of omdat er een versmalling is waar de rolstoel niet door past, dan is er een keerruimte nodig. Hier is een vrije draaicirkel van 150cm voor nodig.

Een persoon in een scootmobiel heeft een grotere draaicirkel, namelijk minimaal 210cm.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: