Download de app
Download de app
Navigatie knop

Standaard toetsniveau NLKT verhoogd naar Goud

Nieuws

Toegankelijkheid is in veel bestaande gebouwen een groeiproces. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt daarom handvaten om de toegankelijkheid van gebouwen stapsgewijs aan te pakken. Het keurmerk kent een gelaagdheid van vier niveaus: Brons, Zilver, Goud en Platina. Hiermee zien (potentiële) gasten of klanten eenvoudig in welke mate een locatie toegankelijk is en kan de toegankelijkheid stapsgewijs geoptimaliseerd worden. Elke stap wordt daarbij beloond met een mooi keurmerk.

 

Standaard verhoogd naar Goud

Sinds 2022 is het minimale toetsniveau van Ongehinderd verhoogd van Zilver naar Goud. Hierdoor worden nog meer aspecten voor onder andere mensen met een visuele en auditieve beperking in kaart gebracht. Deze informatie wordt meegenomen in de adviesrapporten voor gebouwbeheerders en in de Ongehinderd app. Ook voor app gebruikers met een visuele of auditieve beperking is er dus meer relevante informatie te vinden.

Een aantal aspecten die we uitgebreider in kaart brengen:

– Goed licht helpt bij beperkt zicht. Daarom meten we de lichtsterkte, bijvoorbeeld in de lift en boven een tafel.

– Contrast: voldoende contrast helpt om bijvoorbeeld deuren, trappen, liften en hellingbanen goed te zien.

– Voor slechthorenden is akoestiek van belang. Daarom brengen we de nagalmtijd en het achtergrondgeluid in grote ruimtes, bij balies, recepties, gemeentehuizen en grote restaurants etc. in kaart.

 

Niveaus van toegankelijkheid

Het keurmerk is beschikbaar voor alle gebouwen met een publieke functie. Brons betekent dat je naar binnen kunt, zilver betekent meer zelfstandigheid. Goud betekent dat nog meer is nagedacht over mensen met een visuele en auditieve beperking en platina betekent toegankelijk voor iedereen, ook voor lange mensen, kleine mensen en personen met obesitas.

Maar wat betekent dat voor uw gebouwen?

– Het bronzen keurmerk staat voor een basisniveau van toegankelijkheid. Dit niveau is voor het merendeel van de bestaande gebouwen, inclusief monumentale panden, op korte termijn haalbaar. Er zijn in de meeste gevallen geen bouwkundige aanpassingen nodig.

– Het zilveren keurmerk is een uitbreiding op de toegankelijkheid van niveau brons. Voor bestaande gebouwen, inclusief monumentale panden, is dit niveau binnen kleinschalig onderhoud vaak haalbaar met enkele kleine aanpassingen.

– Een gebouw met een gouden keurmerk is bijna geheel en integraal toegankelijk. Aanvullend op niveau zilver gaat het bij dit niveau ook over onder andere gebruik van kleur (contrast) en materiaal. Voor veel gebouwen is dit niveau haalbaar binnen grootschalig onderhoud.

– Het platina keurmerk staat voor volledige en integrale toegankelijkheid en betekent gelijkwaardigheid en zelfstandigheid voor iedereen. Dit hoogste niveau is bestemd voor gebouwen die in de planfase zitten, of gebouwen waarbij toegankelijkheid in het ontwerp is opgenomen.

 

Waarom is toegankelijkheid zo belangrijk?

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Ook zij willen gewoon kunnen wonen, werken, recreëren, consumeren en nog veel meer. Kortom, ze willen net als ieder ander deelnemen aan de maatschappij, maar zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie. Daarom zijn al deze doelgroepen vertegenwoordigd binnen de richtlijnen van het NLKT. Aan het keurmerk herkennen zij toegankelijke locaties. Informatievoorziening over toegankelijkheid is voor deze groep erg belangrijk. 100% toegankelijkheid is niet altijd noodzakelijk, zolang het maar duidelijk is welke voorzieningen er wél aanwezig zijn.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: