Download de app
Download de app
Navigatie knop

Gradaties Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Nieuws

Een inclusieve samenleving, een goed toegankelijke gemeente en een locatie waar iedereen ongehinderd terecht kan: een doel waar we met zijn allen naar streven. Een doel wat realistisch gezien ook niet altijd in een keer behaald kan worden. En dat hoeft ook niet, dit is een groeiproces waar we met zijn allen hard mee aan de slag gaan. Daarom kent het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) sinds 2019 een gelaagdheid van vier niveaus: Brons, Zilver, Goud en Platina. Hiermee zien (potentiële) gasten of klanten eenvoudig in welke mate een locatie toegankelijk is en kunt u de toegankelijkheid stapsgewijs optimaliseren. Met het NLKT onderscheidt u zich als koploper in het bieden van een toegankelijke locatie voor mensen met een beperking.

Wat kan het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid voor u betekenen?

Toegankelijkheid is in veel bestaande gebouwen een groeiproces. Niet altijd zijn er de mogelijkheden om alle aanpassingen voor een volledig toegankelijke locatie direct door te voeren. Het keurmerk biedt u handvaten om de toegankelijkheid van gebouwen stapsgewijs aan te pakken. U ontvangt op basis van een toegankelijkheidstoets praktische verbeteradviezen waarmee u eenvoudig aan de slag kunt gaan. Afhankelijk van uw ambitie, de mogelijkheden van het gebouw (bestaande bouw, verbouw, nieuwbouw of zelfs monumentaal gebouw) kunt u een gradatie kiezen. Van het basisniveau toegankelijkheid (Brons) tot het niveau van volledige en integrale toegankelijkheid (Platina). U kunt een goed onderbouwde keuze maken én elke stap wordt beloond met een mooi keurmerk.

Naast dat het keurmerk u kan ondersteunen met het verbeteren van de toegankelijkheid, kunt u zich hiermee ook onderscheiden als toegankelijke gemeente of locatie. (Potentiële) klanten en bezoekers kunnen zo eenvoudig zien dat uw locaties goed toegankelijk zijn. Tevens laat u hiermee zien dat u toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft.

Niveaus van toegankelijkheid

Het keurmerk is beschikbaar voor alle gebouwen met een publieke functie.

  • Voor het merendeel van de bestaande gebouwen is niveau Brons haalbaar met kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een drempelhulp of bestickering van glazen, slecht zichtbare wanden. Voor dit niveau zijn in de meeste gevallen geen ingrijpende (bouwkundige/-technische) aanpassingen nodig.
  • Om het Zilveren niveau te behalen, zullen bestaande gebouwen die na inwerkingtreding van het bouwbesluit gebouwd zijn mogelijk enkele (bouwtechnische) aanpassingen moeten doen. Zoals het aanpassen van de voorzieningen in een toiletruimte, het aanpassen van een deur of deurdranger, of het plaatsen van voelbare textuur bij bedieningsknoppen en aanbrengen van duidelijke bewegwijzering.
  • Een gebouw met een Gouden keurmerk is bijna geheel en integraal toegankelijk. Naast fysieke aspecten voldoet het gebouw ook aan een groot aantal aspecten die belangrijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking.
  • Het Platina keurmerk is gebaseerd op de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018, de NEN-ISO21542_2012 en het handboek Zicht Op Ruimte welke uitgaan van het principe ‘universal design’.

 

Waarom is toegankelijkheid zo belangrijk?

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Ook zij willen gewoon kunnen wonen, werken, recreëren, consumeren en nog veel meer. Kortom, ze willen net als ieder ander deelnemen aan de maatschappij, maar zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie. Daarom zijn al deze doelgroepen vertegenwoordigd binnen de richtlijnen van het NLKT. Aan het keurmerk herkennen zij toegankelijke locaties. Informatievoorziening over toegankelijkheid is voor deze groep erg belangrijk. 100% toegankelijkheid is niet altijd noodzakelijk, zolang het maar duidelijk is welke voorzieningen er wél aanwezig zijn.

Hoe kan een locatie het keurmerk verkrijgen?Keurmerk platina

Keurmeesters van Ongehinderd toetsen locaties volgens de criteria van het NLKT. Aan de hand van deze toets leveren zij een adviesrapportage met praktische verbeterpunten op. Met het volgen van deze richtlijnen wordt toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. Het maakt het mogelijk om zowel geleidelijk in tijd (stapsgewijs) maar ook in redelijkheid (mogelijkheden) werk te maken van de toegankelijkheid van de locaties. Bekijk voor alle informatie over het keurmerk keurmerktoegankelijkheid.nl.

Wie gingen u voor?

Een aantal locaties hebben het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid al in ontvangst mogen nemen. Trotse bezitters van het keurmerk zijn onder andere BENU Apotheek De Weef, het Ziggo Dome, Hotel Heuvelrijk Berg en Dal, en vele anderen. Ook Pathé is hard aan de slag om alle bioscopen van het keurmerk te voorzien. Zo ontving onder meer Pathé Delft het keurmerk en heeft Pathé bioscoop Eindhoven vorig jaar met enkele aanpassingen, waaronder het aanpassen van de deur, het keurmerk behaald. Ook gemeenten zijn enthousiast aan de slag gegaan met het keurmerk. Een mooi voorbeeld hiervan is de Gemeente Zeist. Binnen deze gemeente zijn ze hard aan de slag om locaties van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid te voorzien. Politiebureau Zeist ontving begin dit jaar als eerste politiebureau het Zilveren Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid, en restaurant ‘Bij Johannes’ mocht het Bronzen keurmerk in ontvangst nemen. Een mooie prestatie.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: