Download de app
Download de app
Navigatie knop

Een toegankelijke werkomgeving: in gesprek met ProRail

Nieuws

Ongehinderd gaat met organisaties en werkgevers het gesprek aan over de toegankelijkheid van gebouwen en het creëren van een inclusieve werkomgeving. We brengen dan ook graag inspirerende voorbeelden onder de aandacht, waaronder de aanpak van de organisatie ProRail. In een gesprek licht Rachelle van Daalen, programmamanager Diversiteit & Inclusiviteit toe op welke manier ze hier binnen ProRail invulling aan geeft en welke resultaten hun inspanningen al hebben opgeleverd.

Kun je jezelf kort voorstellen? Wat is jouw functie binnen ProRail?

“Ik heb een onderwijskundige achtergrond en werk inmiddels al bijna 20 jaar bij het spoor. Binnen ProRail kwam ik 10 jaar geleden op de afdeling terecht waar alle opleidingen georganiseerd worden. Sinds de zomer van 2018 houd ik mij bezig met Diversiteit & Inclusie. Daarvoor werd hier binnen ProRail natuurlijk ook wel aandacht aan besteed. Maar het was aan mij om te ontdekken welke initiatieven er in de organisatie al waren die onbewust bijdroegen aan het versterken van diversiteit en inclusie. Met daarbij de taak om dit vervolgens te proberen centraler georganiseerd te krijgen.”

Waarom is toegankelijkheid en inclusie voor ProRail belangrijk?

“Waar wij voor staan is dat mensen zich bij ProRail welkom voelen, zich veilig voelen op de werkplek en zichzelf kunnen zijn. Mensen hebben de neiging de omgeving harmonieus te houden en focussen daardoor vaak op overeenkomsten. Ik vind dat je juist ook oog moet hebben voor verschillen tussen mensen. Als je oog en respect hebt voor elkaars verschillen, heb je mijns inziens een veel betere en veiligere basis om samen te werken. Door verschillen te omarmen geef je mensen veel meer ruimte om zichzelf te zijn waardoor ze maximaal kunnen presteren. We hopen als werkgever de drempel om bespreekbaar te maken wat iemand nodig heeft voor een optimale werkomgeving weg te nemen, zodat diegene zijn of haar werk optimaal kan uitvoeren.”

Op welke manier besteedt ProRail aandacht aan inclusie binnen de organisatie en de toegankelijkheid van het gebouw? 

“Diversiteit en inclusie is een complex thema, waardoor je niet bij het startpunt al kunt zeggen wat de stip op de horizon en de route daarnaartoe is. We zijn daarom vanaf het begin programmatisch van start gegaan. Het is een kwestie van aanpakken en ontdekken wat werkt. De verandering is er niet van vandaag op morgen. Voor mij werkt het om telkens kleine vooruitgang te boeken.

Toegankelijkheid, in de betekenis dat collega’s en gasten toegang hebben tot ons gebouw, is sterk verbonden met diversiteit en inclusie. We werken aan deze toegankelijkheid, zodat collega’s en toekomstige nieuwe collega’s ervaren dat de voorzieningen op orde zijn en er geen belemmeringen zijn om te werken bij ProRail. Naar aanleiding van adviezen van Ongehinderd hebben we in het reserveringssysteem voor vergaderzalen duidelijk vermeld of de zaal wel of niet rolstoeltoegankelijk is, zijn we onze informatievoorziening aan het verbeteren, en kijken we kritisch naar de ingang voor rolstoelgebruikers en de inrichting van de vergaderzalen, evenals het proces van het verwelkomen van externe gasten. Hier gaan we mee door tot het moment dat er geen onduidelijkheden of obstakels meer zijn.”

Wat motiveert jou hierin?

“Ik heb altijd een passie gehad voor wat mensen nodig hebben om bij een bedrijf aan te sluiten en te socialiseren, en dan met name het menselijke aspect. Vertaald naar toegankelijkheid of inclusie houdt dit in dat je mensen gunt dat ze maximaal zichzelf kunnen zijn en daar niet in gehinderd worden. Zodat ze lekker in hun vel zitten en datgene waar ze verantwoordelijk voor zijn goed kunnen uitvoeren.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen met Ongehinderd samen te werken? 

“We organiseerden afgelopen jaar tijdens Diversity Day intern een diversiteitsfestival en wilden op deze dag graag de toegankelijkheid van ons gebouw door de ogen van iemand met een visuele of fysieke beperking zichtbaar maken. Kort daarvoor werden Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd en ik aan elkaar geïntroduceerd en gelijk hebben we doorgepakt naar Diversity Day. Wij waren erg blij dat Ongehinderd op korte termijn een stukje maatwerk voor ons op deze dag wilde leveren. Een keurmeester van Ongehinderd heeft op deze dag in ons gebouw de toegankelijkheid in kaart gebracht. Hoewel één dag hier uiteraard veel te kort voor was.”

Wat heeft de samenwerking jullie opgeleverd?

“Het rapport van deze dag heeft Gerard de Nooij persoonlijk bij ons gepresenteerd, waarbij mensen uit verschillende takken van onze organisatie aanwezig waren. Dit heeft voor ons de ogen geopend en ertoe geleid dat wij met verschillende afdelingen, waaronder ICT, Facilitaire Zaken en HR een projectgroep hebben gevormd. Hierin bespreken we wat mensen met allerlei soorten beperkingen qua toegankelijkheid nodig hebben om prettig bij ons te kunnen werken of ons te bezoeken. Naar aanleiding van verhalen die we horen kijken we telkens naar wat we kunnen verbeteren, onderzoeken we de mogelijkheden en kijken we wie dit kan oppakken. Soms zijn dit eenvoudige dingen zoals een aangepast toetsenbord voor een collega die minder goed ziet. Soms zijn het complexere verbeteringen die meer tijd vragen. We herkennen verbeterpunten nu eerder. Het bezoek van Ongehinderd aan onze organisatie heeft dus veel teweeggebracht en heeft ons energie opgeleverd om met toegankelijkheid en inclusie verder te kunnen, waardoor we staan waar we nu staan en hierop kunnen voortborduren.” 

Zie je n.a.v. jullie inspanningen verschillen ontstaan in de organisatie, bijvoorbeeld in betrokkenheid van collega’s? 

“Door alle inspanningen ontstaat er een multidisciplinair team van mensen die on board zijn. Ik merk meer betrokkenheid, bijvoorbeeld in de rollen die medewerkers naast hun vaste taken willen oppakken. Of doordat managers en teamleden heel bewust aangeven dat zij een bepaalde vacature vervuld willen zien door een talent dat afstand tot de arbeidsmarkt ervaart. Ze zijn dan bereid zelf een extra stapje te zetten als het gaat om begeleiding door middel van bijvoorbeeld een taalbuddy, coach of vertrouwenspersoon. Ook merk ik door alle inspanningen dat mensen steeds meer hun verhaal vertellen, zodat wij weten wat er binnen de organisatie speelt en er iets mee kunnen doen.”

Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben megatrots dat wij koploper bedrijf zijn voor Diversity Day 2020. Verder ben ik heel trots op alle mensen die bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen ProRail. Ik vind het belangrijk dat wij intern veel zichtbaarder worden en bijvoorbeeld een pagina hebben waar informatie te vinden is. Met een stagiaire ben ik nu aan het kijken wat je kunt doen om te zorgen dat je maximaal gastvrij bent als je een gast met een beperking ontvangt. Bijvoorbeeld de receptie vooraf goed informeren, deze persoon welkom heten en hoe je plekken zoals het restaurant het beste kunt bereiken. We zijn hierbij geïnspireerd door de training Ongehinderd Gastvrij. We willen nu kijken of we deze training op ProRail kunnen toespitsen. Zo lopen er allemaal projecten om stapjes vooruit te zetten. Voorlopig zijn we dus nog niet klaar. Er is altijd wel iets te doen en ieder verhaal is weer een motor voor iets nieuws.”


 

Hoe gaat uw organisatie om met toegankelijkheid en inclusie? Waar liggen kansen en wat zijn mogelijke beren op de weg? Ongehinderd denkt graag met u mee om ook uw organisatie toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Neem contact op met info@ongehinderd.nl of via 040-7803333.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: