Download de app
Download de app
Navigatie knop

De lat hoog, drempel laag: in gesprek met gemeente Bergen NH

Nieuws

Naar aanleiding van ons bezoek aan Egmond aan Zee, gingen we in gesprek met wethouder Erik Bekkering van Gemeente Bergen NH. We spraken over de MKB Toegankelijke Route, de rolstoelvriendelijke appartementen van De Egmonden en de toegankelijkheid en ambities van de Gemeente Bergen.

Als gemeente doen jullie in Egmond aan Zee mee met De MKB Toegankelijke Route. Wat was hiervoor jullie motivatie?

“Onze motivatie om hieraan mee te doen was tweeledig. Aan de ene kant hebben we als gemeente vitale verblijfsrecreatie als speerpunt. Deze vitaliteit vertaalt zich vooral in het aanbod van overnachtingslocaties, maar ook in de toegankelijkheid van de buitenruimte. Daar sluit het MKB Toegankelijk project uitstekend op aan, de MKB Toegankelijke Routes zijn een mooi voorbeeld om vitaliteit concreet te maken en naar buiten te brengen. Daarnaast speelde het enthousiasme waarmee de rolstoeltoegankelijke appartementen van De Egmonden zijn ontvangen een belangrijke rol. Hierin zagen wij als gemeente een duidelijke boodschap: ‘we hebben goud in handen, hiermee kunnen we ons profileren als een zeer inclusieve kern waar iedereen zich kan verplaatsen.’ Deze twee punten samen vormden voor ons een belangrijke trigger om aan de MKB Toegankelijke Route deel te nemen.”

Wat vinden jullie als gemeente van de aanpak van dit project?

“Ik sta er zelf vanuit mijn rol als wethouder iets verder vanaf, maar mijn ervaring is positief. De aanpak was professioneel en prettig en er werd gedacht in oplossingen en vanuit samenwerkingen. Ik denk dat dat ook voor ons als gemeente hele belangrijke ingrediënten zijn om te zorgen dat we gestimuleerd worden om toegankelijkheid op de kaart te zetten, maar vooral ook om daarna door te pakken.”

Kunt u iets zeggen over de betrokkenheid van de ondernemers m.b.t toegankelijkheid?

“Bij de deelnemende ondernemers aan de MKB Toegankelijke Route is deze betrokkenheid uiteraard hoog, net als bij het bestuur van de BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) Egmond aan Zee. Het begin om de toegankelijkheid te waarborgen en te verbeteren is gemaakt met de MKB Toegankelijke Route en de publiciteit die hieraan gegeven is. De kunst is om vanuit daar te zorgen dat de partijen vanuit die bewustwording stappen gaan zetten en investeringen en aanpassingen gaan doen. Het onderwerp toegankelijkheid moet bij de BIZ op de agenda komen, om vanuit daar een vervolg aan het project te geven. Zodat de ondernemers die niet met het MKB project hebben meegedaan, ook in beweging komen om de toegankelijkheid te verbeteren.”

Wat zijn de ambities van de gemeente voor de toekomst?

“Mijn eigen streven zou zijn om het verbeteren van de toegankelijkheid in Egmond zo integraal mogelijk aan te pakken en uit te voeren, dus ook vanuit de gemeente wat betreft de openbare ruimte. Samen met onze eigen ervaringsdeskundigen in de gemeente. De ervaringen die we hier dan opdoen, kunnen we vervolgens meenemen bij het zetten van stappen in de andere kernen Bergen en Schoorl.”

De rolstoelvriendelijke appartementen van De Egmonden, maakt Egmond een populaire vakantiebestemming voor rolstoelgebruikers. Dit biedt ook voor andere ondernemers en de gemeente zelf mooie kansen. Hoe kijken jullie hier als gemeente tegenaan?

“De Egmonden biedt voor ons de kans om te laten zien dat we een hele mooie gemeente zijn, waar iedereen van harte welkom is. Het biedt ook mogelijkheden om de meest toegankelijke gemeente van Nederland te willen worden, maar we realiseren ons dat we daarvoor nog een heleboel moeten doen. Als we dat kunnen vormgeven vanuit de overtuiging ‘lat hoog, drempel laag’, doen we het volgens mij goed. Daarbij ligt de hoge lat bij ons als gemeente, en de lage drempel uiteraard bij de toegankelijkheid.”

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: