Download de app
Download de app
Navigatie knop

Het belang van een zichtbare alternatieve entree voor de toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het gebouw begint al voordat een bezoeker bij de entree komt. Het begint namelijk met het kunnen vinden van de entree vanaf de openbare weg, de parkeerplaats of de looproute. Wanneer een hoofdentree niet toegankelijk is en ook niet toegankelijk kan worden gemaakt, dan kan een alternatieve entree een uitkomst zijn. In deze instructie gaan we in op de oplossingen voor het zichtbaar en vindbaar maken van de alternatieve entree.

Voor wie en waarom?

Voor slechtziende bezoekers en bezoekers met een rolstoel is het van belang om te weten waar ze naar binnen kunnen wanneer dit niet vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Heeft u een adviesrapportage ontvangen van Ongehinderd dan wordt voor het volgende verbeteradvies een verdere instructie gegeven.

Advies: breng bewegwijzering aan vanaf de openbare weg naar de entree.

Waarmee rekening houden?

Het bovenstaande advies is ook van toepassing op de alternatieve entree. Het is voor de gebruiker namelijk belangrijk om te weten dat er een toegankelijk alternatief is wanneer de hoofdentree niet toegankelijk is. Het is dan belangrijk om de aanwezigheid van en de bewegwijzering naar een alternatieve entree aan te geven met informatieborden.

Bewegwijzering alternatieve entree

Zorg ervoor dat de route vanaf de openbare weg naar de alternatieve entree wordt aangegeven met bewegwijzering. Let erop dat de borden met bewegwijzering op alle richtingsverandering, keuzepunten en splitsingen worden geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer de bezoeker een andere route dan die van de hoofdentree moet kiezen om daar via een hellingbaan de alternatieve entree te bereiken.

Is er sprake van één route waarmee via de hoofdentree de alternatieve entree bereikt kan worden, plaats dan de bewegwijzering in de buurt van de hoofdentree.

Ook moet de bewegwijzering duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers met een beperking. Plaats het bord daarom op minimaal 150cm hoogte van de onderkant van het bord tot aan de grond. In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld van het gebruik van de bewegwijzering weergegeven.

Het gebruik van de icoontjes maakt het voor iedereen duidelijk dat het om een entree voor bezoekers met een beperking gaat. Verder is het mogelijk om montageadvies te krijgen bij het aanvullen van de winkelmand.

 

Disclaimer:

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Aanduiding alternatieve entree

Daarnaast is het raadzaam de alternatieve entree aan te duiden met een bord met een rolstoelsymbool. Zo is het voor bezoekers met een beperking duidelijk waar ze de locatie kunnen betreden. Bijvoorbeeld nadat ze de bewegwijzering naar de alternatieve entree gevolgd hebben. Ook bij dit bord is het van belang om deze op een hoogte van minimaal 150cm vanaf de grond te plaatsen.

Er kan gekozen worden voor verschillende soorten montages. Plaats dit bord naast de deur van de alternatieve entree. Het bord moet zo geplaatst worden dat het voor de bezoeker met een beperking duidelijk zichtbaar is.

 

Disclaimer:

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: