Download de app
Download de app
Navigatie knop

De invloed van raamfolie op de toegankelijkheid

In veel gebouwen zijn glazen wanden en deuren te vinden. Wanneer een glazen wand of deur zich in een (mogelijke) looproute bevindt, dan zijn deze niet goed zichtbaar voor bezoekers die slechtziend zijn. In deze instructie gaan we verder in op oplossingen om de zichtbaarheid van glazen deuren en wanden te verbeteren.

Voor wie en waarom?

Slechtziende bezoekers kunnen glazen wanden en deuren niet of nauwelijks waarnemen wanneer er geen hoog contrasterende markering op zit. Zo kan een slechtziende bezoeker bijvoorbeeld het verschil tussen een glazen wand en een deuropening niet waarnemen. Met name deze doelgroep loopt het risico om tegen het glas te botsen en verwondingen op te lopen. Overigens hoef je niet slechtziend te zijn om tegen een glazen wand of deur aan te lopen.

Heeft u een adviesrapportage ontvangen van Ongehinderd dan wordt voor het volgende verbeteradvies hieronder verdere instructie gegeven.

Advies: breng een horizontale ononderbroken hoog contrasterende markeringsstrook aan van 10cm hoog tussen 130-140cm hoogte van de vloer. Dit kan ook een sticker in de huisstijl van de locatie zijn. Of breng een ononderbroken hoog contrasterende markeringsstrook aan tot en met 30cm hoogte vanaf de ondergrond. Voor optimale zichtbaarheid breng markering met verticale strepen aan, dit zorgt voor de beste zichtbaarheid omdat dit het meest varieert t.o.v. de achtergrond indien je het vanuit verschillende posities bekijkt.

Waarmee rekening houden?

De meest geschikte oplossing voor het opvolgen van het bovenstaande advies is het gebruik van raamfolie. Het is van belang dat er bij de kleurkeuze van de raamfolie rekening wordt gehouden met het contrast. Hiermee wordt bedoeld dat het verschil tussen de kleur van de raamfolie en de achtergrond duidelijk zichtbaar moet zijn. Tevens is het van belang dat de raamfolie ondoorzichtig genoeg is. Dit komt het contrast namelijk ten goede omdat de kleur van de raamfolie dan niet wordt beïnvloed door de achtergrond. Dit zou wel het geval zijn bij doorzichtige raamfolie. Hieronder worden een aantal goede en foute voorbeelden genoemd:

–  Goed: tegen een donkergekleurde vloer of achtergrond een witte markering plaatsen.

–  Fout: tegen een roodgekleurde vloer of achtergrond een oranje markering plaatsen.

–  Fout: het gebruik van transparante markering.

–  Fout: combinaties met rood en groen in verband met de zichtbaarheid voor kleurenblinden.

Hieronder worden een aantal oplossingen beschreven.

Standaard raamfolie

De eerste optie is het gebruik van standaard raamfolie op rol. Via de onderstaande link is het mogelijk om een rol met een standaardbreedte van 122cm en een lengte vanaf 50cm aan te schaffen. De matte en hoogglans raamfolies op de onderstaande pagina zijn het meest geschikt voor het duidelijk markeren van glazen wanden en deuren. Deze soorten zijn namelijk vrijwel helemaal ondoorzichtig. Verder is op deze website een instructie te vinden over het zelf plaatsen van raamfolie.

Raamfolie op rol: Aslan folie+ een instructie

Gepersonaliseerde raamfolie

De tweede optie is gepersonaliseerde raamfolie op maat. Zoals het advies al aangeeft is het mogelijk om markering in de eigen huisstijl te gebruiken zolang deze markering minimaal 10cm hoog is en zich op z’n minst tussen 130 en 140cm hoogte bevindt. Dit is ook mogelijk bij de markeringsstrook van 30cm vanaf de onderkant van een glazen wand of deur. Via de onderstaande website is het mogelijk om een ontwerp aan te leveren die wordt verwerkt in de markering. Hierbij worden er aanleverspecificaties beschreven waaraan het ontwerp dient te voldoen.

Gepersonaliseerde raamfolie: Raamstickers

Disclaimer

Er zijn meerdere leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Specialist raamfolie

Mochten de bovenstaande oplossingen niet geschikt zijn dan kunt u een specialist op het gebied van raamfolie inschakelen. Deze kan ook het ontwerpen en de montage van de raamfolie verzorgen. De kosten hiervan zijn uiteraard hoger dan de bovenstaande oplossingen.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: