Download de app
Download de app
Navigatie knop

De invloed van een gehandicaptenparkeerplaats op de toegankelijkheid

Een groeiend aantal mensen heeft een gehandicaptenparkeerkaart en daarmee het recht om gebruik te maken van gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn gereserveerd, vaak dicht in de buurt van de entree van een publiek gebouw en het vak is groter.  In deze instructie gaan we in op de manier waarop een optimaal toegankelijke gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd kan worden.

Voor wie en waarom?

Bezoekers met een elektrische of handbewogen rolstoel hebben een groter parkeervak nodig dan een standaard vak. Zij stappen namelijk via de achterkant of zijkant in- en uit de auto of bus. Ze maken hierbij gebruik van een rolstoellift of oprijplaat. Of de rolstoel wordt met de hand in en -uit de auto getild. In alle gevallen is het noodzakelijk dat het parkeervak naast en achter de auto voldoende ruimte biedt. Daarnaast is het voor bezoekers met een handbewogen rolstoel en bezoekers die slecht ter been zijn lastig om grote afstanden te overbruggen. Het is daarom noodzakelijk dat zij zo dicht mogelijk bij de ingang van een locatie op een gehandicaptenparkeerplaats kunnen parkeren.

Heeft u een adviesrapportage ontvangen van Ongehinderd dan wordt voor het volgende verbeteradvies een verdere instructie gegeven.

Advies: Leg binnen 50m afstand van de entree een gehandicaptenparkeerplaats aan met de afmeting 350x600cm met een opritje in de stoep binnen 5m van het parkeervak. Wanneer er beperkte ruimte is en het parkeervak maximaal 500cm lang of 250cm breed kan zijn, dan kan middels een markeringsvak uitstapruimte gecreëerd worden. Breng hiervoor een vak aan van 100cm over de gehele breedte van de parkeerplaats, zodat bezoekers met een rolstoelbus ruimte hebben om in- en uit te stappen aan de achterzijde. En/of plaats een markeringsvak van 100cm over de gehele lengte van de parkeerplaats, zodat bezoekers met een rolstoel of rollator ruimte hebben om in- en uit te kunnen stappen aan de zijkant.

Waarmee rekening houden?

Hieronder worden de benodigdheden voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats weergegeven om aan het advies te voldoen.

Parkeerbord

Bij de keuze voor de grootte en de montage van een parkeerbord is het van belang dat deze duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker. Plaats het parkeerbord daarom op een hoogte van minimaal 150cm vanaf de onderzijde tot de grond. Wanneer het bord op de bestrating, het wandelpad of de looproute wordt gezet dan mag de onderzijde van het bord niet lager dan 220cm boven de grond geplaatst worden. Wordt het bord niet op de looproute (bijvoorbeeld in de berm of het perk) neergezet dan bedraagt advieshoogte 180cm van de grond.

Wanneer er twee gehandicaptenparkeerplaatsen naast elkaar zijn, kan er één bord gebruikt worden met een onderbord waar twee schuine pijlen op staan. Zie hiervoor de onderstaande voorbeelden van parkeervakken. Indien het Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen (in het openbaar terrein) betreffen, dan is het aan te bevelen om een extra onderbord aan te brengen met de regels voor betalen of parkeerschijf. Bijvoorbeeld ‘Gratis’ of ‘3 uur gratis’.

De onderstaande producten zijn voorbeelden van geschikte parkeerborden. Aanvullend is het een mogelijkheid om via de onderstaande links te kiezen voor verschillende soorten montages.

Parkeerbord gehandicaptenparkeerplaats: Verkeersbord RVV E06

Onderbord: Verkeersbord RVV OBE04

Disclaimer:

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Markeringslijnen

De markeringslijnen dienen minimaal 10cm breed te zijn. In het kader van de zichtbaarheid is het ook noodzakelijk dat er voldoende kleurcontrast is tussen de kleur van de bestrating en de kleur van de wegenverf (bijvoorbeeld witte lijnen op een donkergekleurde ondergrond). Verder is het van belang dat het vak een afmeting van 350x600cm heeft.

–  In het geval van één vrijstaand parkeervak kunnen de markeringslijnen worden meegenomen in de afmeting. Bevindt zich een stoeprand voor of naast het parkeervak dan wordt de afstand van de buitenkant van de lijn tot de stoeprand meegenomen in de afmeting.

–  Bevinden zich twee vrijstaande parkeervakken naast elkaar dan worden alleen de buitenste lijnen meegenomen in de breedte van 350cm. Meet in dit geval de breedte vanaf de buitenkant van de buitenste tot het hart van de lijn tussen de twee vakken in.

Een mogelijke oplossing voor het aanleggen van de markeringen is het gebruik van een markeringssjabloon. Het is wel van belang om te kiezen voor een sjabloon met een breedte van 10cm om te voldoen aan de criteria.

Met de sjabloon en wegenverf kunnen de markeringslijnen aangebracht worden. Wegenverf is te gebruiken op verschillende ondergronden. Tevens is het slijtvast waardoor de lijnen enkele jaren zichtbaar blijven

De wegenverf kan ook gebruikt worden om markeringsvlakken aan te brengen. Het gaat hierbij om een vlak langs en/of achter een bestaand parkeervak. Deze markeringsvlakken dienen geplaatst te worden wanneer een bestaande gehandicaptenparkeerplaats niet voldoet aan de minimale afmetingen. Bijvoorbeeld wanneer een parkeervak een afmeting heeft van 500x250cm. Markeringsvlakken achter en aan één zijde van het parkeervak met een breedte van 100cm vangen het tekort aan ruimte op. Voor het andere verkeer is het dan duidelijk dat deze ruimte gereserveerd is voor het parkeervak van de gehandicaptenparkeerplaats.

Via de onderstaande links zijn voorbeelden van producten te vinden voor het markeren van een gehandicaptenparkeerplaats. Een blik wegenverf van 7 liter is ruim voldoende om markeringslijnen te maken en een aantal keer te vervangen bij slijtage.

Sjabloon voor markeringslijnen: markeringssjabloon voor lijnen

Wegenverf: Blik wegenverf 7 liter

Disclaimer:

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers. 

Oprit

Wanneer zich een verhoging in het trottoir bevindt tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de bestemming dan is het nodig om een oprit aan te leggen. Bij de plaatsing van een oprit is het van belang dat deze binnen vijf meter van het parkeervak wordt geplaatst, of zo dichtbij mogelijk. Een gehandicaptenparkeerplaats binnen 50 meter van de entree heeft namelijk geen zin wanneer bezoekers met een handbewogen rolstoel tientallen meters moeten omrijden om via een opritje op het trottoir te komen. Indien deze bezoekers grote afstanden over de rijbaan moeten overbruggen voordat ze op het trottoir zijn, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

De eerste optie is het uitsparen van het trottoir en het maken van een opritje. Neem voor het aanleggen van deze optie contact op met een stratenmaker. Deze partij dient rekening te houden met een aantal zaken, namelijk:

–  Zorg ervoor dat de oprit niet te steil is. Zie hiervoor de onderstaande lijst met de vereiste stijgingspercentages per hoogteverschil:

–  0-5cm: Redelijk (NLKT)= 20%, Ideaal (ITs)= 17%

–  5-10cm: Redelijk (NLKT)= 17%, Ideaal (ITs)= 10%

–  10-25cm: Redelijk (NLKT)= 14%, Ideaal (ITs)=9%

–  25-50cm: Redelijk (NLKT)= 10%, Ideaal (ITs)= 6%

–  50-100cm: Redelijk (NLKT)= 8%, Ideaal (ITs)= 5%

–  De oprit dient binnen vijf meter van de gehandicaptenparkeerplaats te worden geplaatst. Zorg ervoor dat de oprit op een goede en veilige manier te bereiken is voor bezoekers met een rolstoel. In de ideale situatie is het bijvoorbeeld het beste om de oprit aan te laten sluiten op de gehandicaptenparkeerplaats. Zie voor dit voorbeeld de onderstaande afbeelding.

–  Realiseer een oprit met een afwijkende kleur ten opzichte van het omringende trottoir. Dit kleurcontrast vergroot de zichtbaarheid van de oprit voor bezoekers met een beperking. Denk hierbij aan slechtziende bezoekers. Deze bezoeker hoeft dan niet te zoeken naar een mogelijkheid om op het trottoir te komen.

De tweede optie is het gebruik van voorgefabriceerde inritblokken. Deze oplossing is minder ingrijpend dan het aanpassen van de bestrating met stoeptegels. Zoals hierboven beschreven is het belangrijk om rekening te houden met een afwijkende kleur ten opzichte van de omringende bestrating.

Rolstoelvriendelijke oprit voor stoepen van 10cm hoog: Troittoirprojectband 270/300 inritblok

Disclaimer:

Er zijn meerder leveranciers en fabrikanten die geschikte producten kunnen leveren en installeren. In ons advies hebben we ons beperkt tot de genoemde leveranciers/installateurs. We informeren u over deze leveranciers, maar hebben hier geen belang bij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt met deze partijen. Uiteraard bent u vrij om voor andere partijen te kiezen. Ongehinderd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is als gevolg van een van de bovenstaande oplossingen of leveranciers.

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: